Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Více informací
  
aktualita preview img

Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť HPM HEAT SK, s.r.o. zrealizovala projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíval v obstaraní a spustení do prevádzky výrobných technológií.

 Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Názov projektu Podpora inovácií v spoločnosti HPM HEAT SK, s.r.o.
Hlavný cieľ projektu Zvýšením kvality a portfólia ponúkaných služieb uspokojiť dopyt odberateľov s dôrazom na ekonomické a environmentálne aspekty výroby
Sídlo prijímateľa Naftárska 1413 (priemyselný areál), 908 45 Gbely, okres Skalica
Miesto relizácie projektu Gbely
Kontrahovaná výška NFP 454 090,00 EUR